Amnesty International-ի 2017/18 տարեկանզեկույց

Հայաստան https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/armenia/report-armenia/?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social

Amnesty International-ը հրապարակել է 2017/18թթ․ տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձել է նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակին։ Մեջբերում ենք հատված․

/Ոչ պաշտոնական թարգմանություն/

ԱՆԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2016 թվականի ցույցերինախաշեմինոստիկանական բաժանմունքը գրավածընդդիմադիրխմբիանդամները կանգնել են դատիառաջ՝ միշարքբռնի հանցագործությունների, այդթվում՝ ոստիկանության ծառայակիցների պատանդ վերցնելու և սպանելու մեղադրանքով։Ըստ տեղեկատվության, միքանիամբաստանյալների ծեծի են ենթարկել կալանավայրում, իսկնրանցփաստաբանները հայտնելեն, որիրենքենթարկվելենիրենցաշխատանքըխոչընդոտող ճնշմանևոտնձգությունների։

Գործովպաշտպաններ ԱրայիկՊապիկյանը, ՄուշեղՇուշանյանը,ՆինաԿարապետյանցը ևայլփաստաբաններբողոքելեն, որՔԿՀ-ի վարչակազմնիրենցարգելել է այցելել մեղադրյալներինև նրանցհետառանձնազրույց ունենալ, և իրենցից ապօրինաբար առգրավվելևոչնչացվելենգործինառնչվող նյութեր։ Որոշփաստաբաններնաև հաղորդումեն, որերկարատև և կպչուն խուզարկության են ենթարկվել անվտանգության ծառայության կողմիցդատարանում։ Այն փաստաբանները, ովքեր հրաժարվել են խուզարկության ենթարկվել, զրկված են եղել դատարանի դահլիճ մուտք գործելու հնարավորությունից,և նրանց նկատմամբկարգապահականվարույթէ հարուցվել Փաստաբաններիպալատի կողմից: Փաստաբաններընաևտեղեկացրել են, որհունիսի28-ինհինգ պաշտպանյալներ ուժով հեռացվել են դատարանիդահլիճից,  տեղափոխվելնկուղային հարկևծեծիենթարկվելմիքանիոստիկաններիկողմից, մինչնիստըդեռ ընթացքի մեջ է եղել։ Ամբաստանյալները ենթարկվել են անմարդկային վերաբերմունքի, արդյունքում՝ կապտուկների ուքերծվածքներիիրենցդեմքերինուոտքերին, որոնքարձանագրվել ենբանտայինբժշկականանձնակազմիկողմից: Ոստիկանությունըպնդել է, որայդվնասվածքներն ինքնահասցված են, երբ, ի նշան բողոքի,ամբաստանյալներըկանխամտածվածկերպովպատին և ճաղավանդակներինեն հարվածելիրենցգլուխներնուոտքերը։ Տարվավերջինծեծերի և փաստաբաններիոտնձգություններիմեղադրանքներիվերաբերյալքննություններ են սկսվել։

Ամբողջական զեկույցը տե՛ս․ file:///C:/Users/Armen/Downloads/POL1067002018ENGLISH%20(2).PDF

  • Created on .
  • Hits: 537
0
0
0
s2sdefault
logoUSAIDlogo23logo

This web-site creation was made possible by the support of Counterpart International’s Civil Society and Local Government Support Program and the generous support of the American people through the United States Agency for International through “Helsinki Associaiton”. Content, views and opinions expressed herein are those of the author(s), and the responsibility of Helsinki Association and do not necessarily reflect the views of Counterpart Armenia, USAID or the United States Government.” 

Designed by Hakob Jaghatspanyan Copyright © 2013 Helsinki Association