Eyewitnesses of March 1 | Mkhitaryan Vahram

My son took part at demonstrations and he even spent nights there. I always advised him to keep away from those demonstrations as he was sick. He was in Liberty Square in the night of March 1. On March 3 at 5 o’clock the policeman of Kanaker-Zeytun Police Department phoned me and said that my son was there and that I should go and take my son from there till 12 in the evening. But the roads were closed because of state of emergency, I decided to go there in the morning. When I went there in the morning, I was told that my son had been taken to Temporary Remand Prison of Erebuni Police Department. The preventative punishment was explained on March 5 at 19:00 in the evening.
For the first time I saw my son on March 19 in “Nubarashen” CEI. He told me that on March 1 the people had slept, when hundreds of policemen had attacked them. Then they took him to Police Department of Kanaker-Zeytun.
I went there, but I was told that that investigator Veqilyan and the investigative group of prosecution were engaged in the case of my son. My niece was with him and they questioned her, as my son was temporary living in her place. I was called to Police Department, but no one told me to go to Prosecutor’s Office. It was my intention to go there. They called my niece, but they didn’t display any summons. They had phoned her and I took there myself.
My son told me that he had been beaten both in the police department and in the prosecutor’s office. When he was in the room of prosecutor’s office, he was beaten by a baton and he lost his consciousness. In the Police Department of Zeytun he was beaten by a white-haired lieutenant colonel. My son told me that he had been beaten by batons in the Police Department and he had been beaten by wooden batons in the prosecutor’s office. They beat him to seize evidence. The investigative actions were going on. My son refused to sign any paper as it hadn’t been written by him. He even denied legal representation. His advocate was Karen Manucharyan

  • Տեղադրված .
  • Դիտումներ: 2895
0
0
0
s2sdefault
logoUSAIDlogo23logo

“Սույն վեբ-կայքի ստեղծումը հնարավոր է դարձել իրականացնել Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից իրականացվող Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի,  և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակչության առատաձեռն աջակցության շնորհիվ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության պայմանագրի շրջանակներում “Հելսինկյան Ասոցիացիայի” միջոցով: Սույնի բովանդակությունը, արտահայտված տեսակետերը և կարծիքները պատկանում են հեղինակին` “Հելսինկյան Ասոցիացիային” և հնարավոր է, որ չհամընկնեն Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության և ԱՄՆ կառավարության տեսակետերի հետ:”

Designed by Hakob Jaghatspanyan Copyright © 2013 Helsinki Association